Projekt "Gimnazjum -a co dalej?"- Gimnazjalista na rynku pracy
Egzamin gimnazjalny
O szkole PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 00:00

Szkoła Podstawowa w Wolicy mieści sięw dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.

 

 

(źródło zdjęcia www.checiny.pl)

Szkoła mieści się w miejscowości Wolica położonej w gminie Chęciny, w województwie świętokrzyskim.

Do naszej Szkoły każdego roku uczęszczają uczniowie z Wolicy ipobliskich miejscowości.

Nasi uczniowie i ich rodzice cenią szkołę w szczególności za dobrą atmosferę stworzoną przez grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły, która sprzyja nauce oraz rozwijaniu zdolności naszej młodzieży.

Szkoła posiada halę sportową, na której odbywają się liczne zawody - głównie piłki ręcznej.

Gimnazjum słynie z wielu sukcesów przede wszystkim sportowych, muzycznych, naukowych itd. - świadczą o tym liczne dyplomy i puchary zdobyte przez  uczniów naszej szkoły.

Pod koniec 2007 r. szkoła została wyposażona w monitoring, który pomaga w utrzymaniu porządku i dyscypliny na terenie placówki oraz zabezpiecza przed dewastacją obiektu i niszczeniu mienia w sąsiedztwie szkoły.

Dogodne położenie szkoły, atmosfera i dbałość personelu o poczucie bezpieczeństwa dzieci sprawiają, że każdego roku rośnie zainteresowanie szkołą i zwiększa się liczba uczniów.

Dbałość o jakość nauczania, rozwój zainteresowań i uwzględnianie potrzeb uczniów powodują, że uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, podejmuje inicjatywy ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i kształcenie postaw prospołecznych wśród uczniów, uczy tolerancji i akceptacji, prowadzi akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego, organizuje wsparcie materialne i społeczne dla potrzebujących. Współdziała m.in. z: Urzędem Gminy i Miasta Chęciny, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Piekoszowie, Ośrodkiem San Damiano,  Centrum Kultury    i Sportu w Chęcinach,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Zdrowia  w Wolicy, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Komendą Miejską Policji w Kielcach, Komisariatem Policji w Chęcinach.

Szkoła zapewnia systemową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz opiekę świetlicową, również dla dzieci  z oddziału przedszkolnego. Szkoła jest odbierana przez rodziców jako bezpieczna, dzięki m.in.  uzyskaniu certyfikatu programu „Szkoła bez przemocy”, zaangażowaniu pracowników szkoły. Inne programy realizowane w szkole to:

- „Owoce w szkole”

- „Szklanka Mleka”

-„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

- „Sprzątanie Świata”

- „Bezpieczna Szkoła”

- „Kreatywny Uczeń”

- „Akademia Dziecięcej Dyplomacji”

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- „Śniadanie Daje Moc”

- „Zręczne Smyki na Orliki”

- „Mała Liga Piłki Ręcznej”

- „Tydzień Kultury Języka”

- „Festiwal Kultury Żydowskiej”.

Nasza placówka oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych: SKS, zajęcia instruktorskie z mini- piłki ręcznej, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka rosyjskiego i języka polskiego, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów. Działają następujące koła przedmiotowe: matematyczne, koło z języka rosyjskiego, koło z języka angielskiego, koło teatralne „Maskarada”, koło biblijne, LOP, harcerstwo.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kół zainteresowań, opieki w świetlicy szkolnej modyfikowana jest według potrzeb uczniów i rodziców i cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

Na bieżąco i w miarę potrzeb wzbogacane jest wyposażenie w pomoce, sprzęty, urządzenia multimedialne, w tym tablice interaktywne i sprzęt multimedialny. W ostatnich latach wykonano remont niektórych sal lekcyjnych,  zagospodarowano teren zielony w otoczeniu szkoły, wyposażono sale w komputery.

Uczniowie lubią swoją szkołę, sami podejmują liczne inicjatywy, które są realizowane.

 

W naszej placówce sprawdza się powiedzenie, że „szkoła jest drugim domem”- dzieci czują się w niej dobrze, nauczyciele zauważają i doceniają ich wyjątkowe zdolności, dzięki czemu wzrasta ich poczucie własnej wartości i późniejsza możliwość odnalezienia się na rynku pracy.

 

 

 

Historia szkoły

 

 

 

Budynek szkoły został  wzniesiony w 1961 roku w ramach akcji 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Trzy lata później szkoła została ogrodzona, teren wokół niej zadrzewiony, oraz wykonano asfaltowe boisko. Nic dziwnego, że w 1975 r. właśnie w Wolicy odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego, podczas której sztandar szkoły został udekorowany Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny. Wielu absolwentów wolickiej szkoły z powodzeniem kontynuuje naukę w rozmaitych szkołach średnich: w Chęcinach  i Kielcach.

 

 

20 września 2011 roku – ta data przejdzie do historii naszej szkoły. Tego dnia miała miejsce uroczystość oddania i symbolicznego otwarcia wyremontowanego budynku gimnazjum.

 

 

 

 

Pani dyrektor powitała przybyłych gości i dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. prof. Kazimierz Ryczan poświęcił budynek i  udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym na uroczystości. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski życzył nauczycielom wytrwałości w pracy, uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym a na ręce pani dyrektor złożył podziękowania za współpracę i zaangażowanie w remont tej szkoły. Życzenia przekazywali również zaproszeni honorowi goście.

 

Młodzież na tę okazję przygotowała część artystyczną,  chcąc wyrazić swoje podziękowania WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tego, by w Wolicy funkcjonowało Gimnazjum,  w szczególności obecnym władzom gminnym

 

na czele z panem Burmistrzem Robertem Jaworskim oraz władzom szkolnym-pani dyrektor Ninie Budziosz, pani wicedyrektor Mirosławie Szymańskiej. Program artystyczny wzbogaciły swoim występem absolwentki Ilona Pałyga oraz Joanna i Elżbieta Maliszewskie.

 

Odnowiony budynek gimnazjum  oraz jego otoczenie zachwyca nie tylko młodzież, nauczycieli, rodziców ale wszystkich, którzy mają okazję w nim przebywać.

 

 

 

Pamiętamy...

 

Wdzięczna pamięć i chwała rodakom tej okolicy poległym, pomordowanym w latach 1939-1944

 
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Czwartek
14 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum,
Pompejusz, Sławobor, Spirydion

Do końca roku zostało 18 dni.
Zodiak: Strzelec
Newsletter

 

 

Copyright © 2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy.
Designed by mixwebtemplates